Ezelsbruggetjes8 ezelbruggetjes voor kinderen

 • Een website waar je 8 verschillende ezelsbruggetjes kunt vinden. Bekijk en onthoudt ze.
  Hier zijn ze
  Ingezonden door: Bas - Punten: 6.77 - Geef zelf punten: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  Nieuw ezelbruggetje

 • Je kent allemaal van die ezelbruggetjes met sexy fokschaap, ex kofschip, u 't foxschaap maar ik heb een nieuwe en veel leukeren!! Het XTC-KOFFIESHOP klopt precies met de andere ezelbruggetjes.
  Ingezonden door: Frgaf - Punten: 6.36 - Geef zelf punten: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  Makkelijk gebruiken

 • Je kan bij toetsen ezelsbruggetjes gebruiken! Heel handig, zo kan je veel makkelijker leren! Wel goed kijken hoe je een goede ezelsbruggetje kan maken! Maak het dan ook niet TE moeilijk.
  Ingezonden door: Ramin - Punten: 6.34 - Geef zelf punten: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  Ezelsbruggetje tijdvakken

 • Jan Gaat Met Suus Op Reis, Per Boot Weer Terug
  J agers en boeren
  G rieken en romeinen
  M onniken en ridders
  S teden en staten
  O ntdekkers en hervormers
  R egenten en vorsten
  P ruiken en revoluties
  B urgers en stoommachines
  W ereldoorlogen
  T elevisie en computers
  Ingezonden door: L - Punten: 6.3 - Geef zelf punten: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  Planeten op volgorde om de zon

 • Als je de zin gebruikt Maak Van Acht Meter Japanse Stof Uw Nieuwe Pyama, de begin letters zijn de eerste letters van de planeten op volgorde van dichtbij de zon naar ver weg. Alleen jammer is dat de laatste Pluto nu geen planeet meer is maar een dwergplaneet.
  M= Mars
  V= Venus
  A= Aarde
  M= Mercurius
  J= Jupiter
  S= Saturnus
  U= Uranus
  N= Neptunus
  P= Pluto
  Ingezonden door: Angelique - Punten: 6.27 - Geef zelf punten: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  Frans Leren

 • Het is niet echt een ezelsbruggetje maar om Bijv. Frans te leren staan er heel veel liedjes op youtube, door het irritante deuntje onthoud je het heel goed. Op de website is een liedje om tot 20 te tellen.
  Website
  Ingezonden door: TAKgym+ - Punten: 6.22 - Geef zelf punten: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  Oefen in de pauze

 • Als je je leerblaadje bij hebt, kan je wel naar buiten gaan om te spelen, maar ga dan op een bankje zitten, en dan gaan zitten leren. Heel handig, dan kan je toch op school leren!
  Ingezonden door: Ramin - Punten: 6.22 - Geef zelf punten: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  sexy fokschaap

 • Er zijn mensen die moeite hebben met de verleden tijd van werkwoorden en voltooid deelwoorden. Daarvoor hebben ze het fokschaap bedacht. Maar hoe moet het nu met mixen? Het is mixten! Gebruik dus vanaf nu het sexy fokschaap.
  Ingezonden door: marja - Punten: 6.18 - Geef zelf punten: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  Met een d

 • Als je een werkwoord langer maakt en je hoort een d dan moet je er in enkelvoud een d plaatsen.
  Ingezonden door: gj - Punten: 6.16 - Geef zelf punten: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  Ezelsbruggetje verbanden

 • Een makkelijk ezelsbruggetje om te onthouden welke verbanden er zijn;
  w=wortelverbanden
  e=exponentiŽle verbanden
  l=lineare verbanden
  k=kwadratische verbanden
  o=omgekeerd evenredige verbanden
  m=machtsverbanden
  De eerste letters van alle verbanden samen vormen het woord WELKOM.
  Ingezonden door: Ramin - Punten: 6.16 - Geef zelf punten: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  Kom jij te laat thuis dan krijg je geen t(hee)

 • Dat betekent dus dat als jij/je achter het werkwoord staat krijgt het het werkwoord geen t.
  Ingezonden door: Ramin - Punten: 6.15 - Geef zelf punten: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  Rekenvolgorde

 • Voor de rekenvolgorde kun je het ezelsbruggetje Hoe Moeten Wij Van Die Onvoldoendes Afkomen?
  1. Hoe= haakjes
  2. Moeten= machten
  2. Wij= wortels
  3. Van= vermenigvuldigen
  3. Die= delen
  4. Onvoldoendes=optellen
  4. Afkomen=aftrekken
  Ingezonden door: Lara - Punten: 6.15 - Geef zelf punten: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  Onbepaalde voornaamworden

 • In 1 zin: iemand niemand iets niets alles wat men het. Dit zijn ze allemaal
  Ingezonden door: Dirk - Punten: 6.15 - Geef zelf punten: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  Wiskunde

 • In je wiskunde boek komen er wel eens vragen dat je dingen moet omzetten. Meestal staan er in dat hoofdstuk ezelsbruggetjes. Zoek die eerst op en ga daarna de sommen maken.
  Ingezonden door: Katie - Punten: 6.15 - Geef zelf punten: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  Wat zijn de 8 planeten?

 • De tekst: Met veertien aanwezigen maakt juf Sanne urenlang nestkastjes
  is een ezelsbruggetje voor de planeten zonder Pluto.
  De eerste twee letters van de woorden zijn de beginletters van de planeten.
  MErcurius
  VEnus
  AArde
  MArs
  JUpiter
  SAturnus
  URanus
  NEptunes
  Ingezonden door: Bastiaan - Punten: 6.14 - Geef zelf punten: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  Handig

 • Een ezelsbruggetje is zeer handig om dingen te onthouden, zoals nooit oorlog zonder wapens of nooit opstaan zonder wekker: dit zijn bruggetjes voor de windstreken te onthouden (noord oost zuid west) Je kan ook trucjes hebben zoals, ik ga onmiddellijk slapen met 2 dekens en 2 lakens: dit verwijst naar de spelling van onmiddellijk (2Dekens en 2Lakens, dus 2 keer een D en 2 keer een L schrijven...)
  Ingezonden door: Saartje - Punten: 6.13 - Geef zelf punten: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  Ezelsbruggetje voor toets

 • Bij toetsen kan je ezelsbruggetjes vooral goed gebruiken! Je kan bijv zeggen van, Griekenland is een mislukte G (dat eigenlijk niet waar is, maar het is een voorbeeld), en Polen een mislukte P. Je moet gewoon goed kijken of je er wel een ezelsbruggetje mee kan maken! :)
  Ingezonden door: Ramin - Punten: 6.12 - Geef zelf punten: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  Moeilijk

 • Maak het niet te moeilijk voor jezelf, dan lukt het nog niet om het te onthouden.
  Ingezonden door: Andrea - Punten: 6.12 - Geef zelf punten: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  Pap Op Lepel Moet Voor Bart\'s Buik!

 • Ook Pap Op Lepel Moet Voor Bart's Buik! is een leuk ezelsbruggetje. Dit ezelsbruggetje kan je gebruiken voor het ontleden van een zin;
  P=Persoonsvorm
  O=Onderwerp
  L=Lijdend voorwerp
  M=Meewerkend voorwerp,
  V=Voorzetsel voorwerp
  B=Bijwoordelijke bepaling
  B=Bijvoeglijke bepaling
  Ingezonden door: Ramin - Punten: 6.11 - Geef zelf punten: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1